Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Xưa nay nào thấy người đầu
Vậy mà chính xác từ lâu chẳng nhâm.
Lúc kêu vang, lúc âm thầm
Gọi người, người dặn, trăm lần có tôi.
(Là cái gì?)