Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Danh y nổi tiếng thời Trần
Thuốc Nam, thuốc Bắc chuyên cần tinh thông
Ngày ngày kinh kệ thong dong
Mở trường dạy học, cứu nhân độ người?