Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Châu nào nằm giữa Thái Bình
“Thiên đàng xanh” vốn nên danh bao đời?