Câu đố về thực vật và hoa quả:

Khoác ngoài chiếc áo toàn gai
Quả già chia múi hương bay ngọt ngào.
(Là hoa gì?)