Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Ai về Quảng Trị, Cửa Tùng
Đảo gì hình dáng rùa vàng nhô lên?