Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Ấy nhà một đấng anh hào
Họ Phan, Lãng Thái, đồng bào kính yêu