Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Khi ở nhà cha, má đỏ hồng hồng
Khi về nhà chồng, da đen thui thủi.
(Là cái gì?)