Câu đố về động vật:

Bốn chân mà có lắm tài
Khi đứng thì thấp khi ngồi thì cao
Là con gì?