Câu đố về thực vật, hoa quả:

Khi làm mứt, khi nấu canh
Đến khi mất sắc, theo anh học trò.
(Là quả gì?)