Câu đố về động vật:

Chim gì bé tị lăn tăn
Làm tổ cây ngái nhện chăng bên đường