Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Ghé qua đường chín Khe Sanh
Ngó về Thạch Hãn, Gio Linh, cửa Tùng?