Câu đố lịch sử:

Vua gì từ tuổi ấu thơ
(Là vua nào?)