Câu đố về thức ăn:

Em đây vốn ở đất sâu
Vị cay không thích, cứ cho mật vào?