Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Quê em lắm cá, nhiều tôm
Có ngôi lầu cũ, ghi nên chuyện tình?