Câu đố về đồ vật:

Hai miệng nuốt mấy mươi người
Lại xuống dưới biển, ngoài khơi sóng dồn
Phả ra người vẫn sống còn
Đố em biết đó là con vật gì?