Câu đố về thực vật và hoa quả:

Đông về trợ những sừng nai
Xuân sang chồi biếc, nụ sai trĩu cành.
Mùa hè hương tỏa mát lành
Nép góc chùa đình, ai cũng tưởng to.
(Là cây gì?)