Câu đố về thức ăn:

Tay đeo xuyến đỏ rực vàng
Xênh xang áo lụa, bánh gì hỡi em?