Câu đố về đồ vật:

Khi bia, khi rượu, khi trà
Bên nhau sao cứ bảo là xa nhau?