Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Hà Giang có đèo Cổng Trời
Có núi sừng sững đẹp xinh tên gì?