Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Hoàng Thành, Đại Nội uy nghi
Công trình kiến trúc Nguyễn Triều nơi đâu