Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Sớm đi bốn chân
Trưa đi hai chân
Chiều đi ba chân
Tối đi tám chân?