Câu đố hoa gì:

Hoa gì thường đỏ màu cờ
Gợi ta nhớ mẹ những giờ đơn côi