Câu đố về thực vật, hoa quả:

Quả gì tình nghĩa vì trầu?