Câu đố về thức ăn:

Vỏ xanh, ruột trắng
Nhỏ đem nấu canh Già đem trộn mật?