Câu đố về vật dụng:

Có cánh mà chẳng biết bay
Khép khép mở mở tháng ngày ngóng ai
Là cái gì?