Câu đố tổng hợp:

Cha em là mặt trời hồng
Em đi khắp chốn mà không muốn về
Là cái gì?