Câu đố về hoa:

Hoa gì nửa tục, nửa thanh
Dùng làm giậu để rào quanh sân nhà?