Câu đố về thực vật:

Lá xanh biếc, quả vàng tươi
Xuân về tết đến thăm người bốn phương
Là cây gì?