Câu đố về đồ vật:

.Đứng thì đầu dưới đầu trên
Đi thì nằm ngửa, hai bên hai đầu?