Câu đố về thực vật, hoa quả:

Hoa gì ngoảnh mặt hướng đông, lệ thường?