Câu đố về đồ vật:

Đôi ta chia ngọt sẻ bùi
Có anh để biết nhiều hay ít phần?