Câu đố về thực vật:

Thời trai trẻ ở rừng sâu
Đến khi già lão lên lầu ngắm hoa
Là cây gì?