Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Trắng da, dài tóc đợi chờ
Em đây đen đúa, hết thời thanh xuân?