Câu đố về thực vật:

Hoa gì màu sắc đẹp thay
Nhìn hoa ngỡ bướm đang bay dập dìu
Là hoa gì?