Câu đố về hoa:

Hoa gì đứng xếp thành hàng
Trang nghiêm, kiêu hãnh như chàng bộ binh
Đỏ, hồng, vàng, tím, tía, cam
Diễu hành dưới ánh mặt trời Hà Lan?