Câu đố về đồ vật:

Tên thì như thể là cha
Suốt ngày hầu hạ như là con sen?