Câu đố về thực vật:

Tên vừa vặn, chẳng thiếu thừa
Là quả vừa bổ lại vừa ngọt ngon
Là quả gì?