Câu đố về đồ vật:

Chẳng là voi, lại có vòi
Khi nóng, lúc lạnh; em đều hoan nghênh?