Câu đố về các phương tiện giao thông vận tải:

Họ tên thật sự làng Tây
Cha sinh mẹ đẻ bác này Việt Nam
Ngày ngày tất bật đi làm
Đêm về nằm khàn chịu cảnh cô đơn.
(Là gì?)