Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Năm xưa Yên Thế khởi binh
“Hùm Thiêng” một cõi chiến chinh vang lừng?