Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Xưa vua nhà Nguyễn tế trời
Đàn gì xây dựng ba tầng đất cao?