Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Quanh năm mây phủ đỉnh đầu
Núi gì còn gọi Điện Bà, Linh Sơn?