Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Ai là kẻ hôn quân bạo ngược
Cố giết anh để được làm vua
Ngày đêm mở tiệc say sưa
Đứng, ngồi chẳng được, nằm bừa trên ngai?
(Là ai?)