Câu đố về địa danh - câu đố về các con thác - biển - hồ:

Hồ nào rừng núi bốn bên
Nổi danh Việt Bắc một miền kiên trung?