Câu đố về cây:

Cây gì cũng quý, cũng thơm
Tại sao cứ bảo, thuộc dòng dốt, ngu?