Câu đố về địa danh - câu đố về các con thác - biển - hồ:

Biển nào băng giá mênh mông
Có loài “cánh cụt” làm nơi trú mình?