Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Bốn bề rừng núi hoang vu
Năm xưa Bà Huyện Thanh Quan qua đèo?