Câu đố về thực vật:

Họ hàng với bụi tre ngà
Lá xanh thưa thớt theo về cùng xuân
Là cây gì?