Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Đố ai qua đất Đông Kinh
Soạn thành “Hải ngoại huyết thư” trở về
Hô hào vận động thanh niên
Cách tân đổi mới vai liền bên vai?