Câu đố về đồ vật:

Sừng sững mà đứng giữa nhà
Giúp cho người thấy chuyện xa chuyện gần?